Fondens formål

Bymose Hegn Hotel & Kursuscenter er en del af Pindstrup Fonden.

Formålet er, at medvirke til integration af handicappede og ikke handicappede børn og unge i samfundet.

Et kærligt socialt ansvar, vi deler med alle vores gæster, da alt overskud går ubeskåret til fondens formål.

Se bestyrelsen her

Fondens Pindstrup Centret

Overskuddet fra fondens tre kursuscentre samt bidrag fra private, virksomheder og fonde bruges til vores almennyttige arbejde for familier og deres børn med handicap. Hvert år deltager mange hundrede i familiekurser og ferielejre for børn og unge med og uden handicap. Flere end 200 ulønnede frivillige voksne varetager afviklingen i samarbejde med professionelle instruktører.

Pindstrup Fonden blev stiftet i 1971 på initiativ af spejderbevægelsen i Danmark. H.K.H. Prinsesse Benedikte er protektor for fonden. Du kan læse mere om vores formålsbestemte aktiviteter på Pindstrup Fondens hjemmeside, også kaldet Familienet.

Bymose Hegn er omfattet af loven om god fondsledelse. Her kan du se vores skema vedr. god fondsledelse for Pindstrup Fonden, som Bymose Hegn er en del af

Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse april 2018
Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse maj 2016